Осим Блачког језера које се налази на југоисточном ободу насеља Блаце, у сливу Блаташнице у југозападном делу Блаца уређује се вештачко језеро, које је већ попримило прелеп изглед. Ово вештачко језеро, које је приватно власништво, замишљено је као туристички комплекс са етно мотивима, простором за спортски риболов и другим додатним садржајима.

Vestacko Jezero 02
Vestacko Jezero 02
Vestacko Jezero 01