У селу Рашица постоји пећина за коју се процењује да је доста дугачка. Како је на њеном улазу узан отвор, у наредном периоду предстоје радови на проширењу улаза у пећину и даља испитивања, како би иста била приступачна заинтересованим посетиоцима.