На падинама Великог Јастрепца, на делу подручја Глувог потока, налази се споменик природе „Пребреза“, палеонтолошко налазиште фосилних остатака кичмењака, односно костију сисара из епохе геолошке историје означене као средњи миоцен, које представља, у Европи и свету познато, а на Балканском полуострву јединствено палеонтолошко налазиште, са неогеном сисарском фауном старости 14-16 милиона година.

На овом подручју су откривени остаци 12 врста крупних сисара, међу којима је неколико врста које су по први пут нађене у Европи, а две фосилне врсте (миоценска хијена – Precrocuta miocenica и миоценска претеча газеле – Hipsodontus serbicus) су нове за науку. Овај споменик природе једини је палеонтолошки локалитет у Србији, те је као природно добро, стављено под заштиту Уредбом Владе РС, као добро од изузетног научног и образовног значаја, односно I категорије.

Налазиште чува остатке животиња из редова Carnivora – месождери (хијене и др.), Perissodactyla – копитари (коњи, носорози), Artiodactyla – папкари (свиње, жирафе, говеда), Proboscidea – сурлаши (мастодон).
На основу досадашњих истраживања откривених остатака, ово подручје указује на токове миграције сисара у доба миоцена из Европе, Азије и Африке преко Балканског полуострва. Стање на локалитету, под чим се подразумева бројност фосилних остатака, њихова очуваност, начин таложења и др, омогућава нам извођење закључака о приликама на копну и у води које су владале у то време.
Најфасцинантније је откриће остатака скамењене птице која лежи на јајима, што указује на чињеницу да се на овом пордучју десила нека изненадна, неочекивана елементарна непогода или природна катастрофа, којом приликом су страдале затечене животиње.

Бројни фосилни остаци нађени на овом локалитету чувају се у Природњачком музеју у Београду и у Народном музеју Топлице у Прокупљу.

Укупна површина заштићеног подручја Споменика природе „Пребреза“ је 0,86 хектара.