Приликом одрона брда изнад куће Радисава Степановића у улици Стевана Немање у Блацу, пронађени су делови скелета за које је палеонтолошком анализом добро очуване круне кутњака, као и морфометријском анализом дугих костију и фрагмената карлице, утврђено да представљају фосилне остатке животињске врсте Динотхериум гигантеум из реда Пробосцидеа (сурлаши). Овај „праисторијски слон“ живео је у периоду терцијара, тачније у плиоцену пре око 5 милиона година. Са висином око 4,5 метра и тежином око 10 тона, спадао је у ред најкрупнијих сисара који су тада живели.

Приликом обиласка локалитета стручњаци су потврдили да Блаце сваким даном постаје све занимљива туристичка и научно-образовна дестинација, јер се на територији ове општине налази велики број значајних фосилних остатака давно изумрлих животиња.

Завод за заштиту природе Србије изразио је потребу за  даљим испитивања на овом локалитету. Циљ је прикупљање што више информација о вредности, угрожености и евентуалној потреби заштите овог локалитета.

Локалитет је откривен 2015. године.