На јужном подножју планине Велики Јастребац, у горњем току реке Блаташнице, на самом ободу насеља Блаце, налази се Блачко језеро. Представља напуштено корито ове реке, те се сврстава у речна ерозивна језера. Напаја се подземним и површинским водама. Ниво воде у језеру варира у малим границама, а на његовом западном делу постоји отока којом вишак воде отиче у Блаташницу.

Блачко језеро има површину од око 12 хектара, дугачко је око 1.000 метара, а ширина варира од 120 до 250 метара. Налази се на 385 метара надморске висине. Тренутно представља замочварену површину, интересантног флористичког састава, са бројним врстама птица, водоземаца и гмизаваца. Сем тога, оно представља и хидролошку реткост у виду такозване лактасте мртваје, настале на месту познате пиратерије Блаташнице. Према класификацији, оно припада стајаћим воденим екосистемима мале дубине – означених термином бара. Дубина му је до три метра.

Значај и заштита Блачког језера

Значај уређења и заштите овог природног ресурса огледа се у томе што су језерски и мочварни екосистеми угрожена станишта у нестајању у целој Европи, а од суштинског су значаја за животну средину и економију. Не само што су станишта ретке и угрожене ихтиофауне и орнитофауне, већ имају функцију природног пречишћавања вода и својеврсна су складишта угљеника из атмосфере.

Током дугог периода Блачко језеро је готово претворено у мочвару. Његово уређење мора укључити и мере заштите природног окружења, биљних и животињских врста, тј. заштиту биодиверзитета. Циљеви заштите морају бити унапређење и очување потенцијално достигнутог квалитета природних карактеристика екосистема (спречавање зарастања језера, очување режима и квалитета вода, побољшање услова за флору и фауну), као и уклапање и умрежавање са бројним природним и антропогеним локалитетима Топличког округа.

Планови

Планови општине Блаце усмерени су на обнову и уређење овог великог туристичког потенцијала, како би исто постало туристичка атракција са садржајима привлачним за туристе, спортске риболовце, рекреативце, бициклисте и друге заљубљенике у природу. Према неким решењима, Блаце ће на том месту имати угоститељске и смештајне капацитете, купалиште, рибњак, стазу за бициклисте, простор за излетнике и сл.

Легенда о Блачком језеру

За ово језеро везује се легенда о благу цара Лазара. Наиме, вековима уназад, верује се да је давне 1389. године, кнегиња Милица пратила свог кнеза Лазара и његову војску према Косову, све до Блаца. Чувши за погибију свог супруга, бацила је у Блачко језеро сво Лазарево благо, како не би пало у руке Турака. На месту где је чула тужну вест, после више од 600 година, у пању стогодишњег храста, појавио се лик свеца, по многима, лик цара Лазара. Верује се да је ова необична појава повезана са легендом о баченом благу.
Лазарево благо још нико није пронашао, а легенда да се оно крије баш у Блачком језеру, још увек живи.