РАНГ ЛИСТА ПРИЈАВЉЕНИХ ПРЕДЛОГА НА КОНКУРС ЗА ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ ВИЗУЕЛНОГ ИЗГЛЕДА ФОНТАНЕ У ЦЕНТРУ ГРАДА

Blace Centar Fontana 01
Р.бр. Име и презиме подносиоца предлога идејног решења Укупан број бодова
1.   Бојан Бачевић,
маст.инж.архитектуре    
60
2.   Димитра Јездимировић,
студент архитектуре
58
3.   Нађа Бошковић,
ученица
42
4.   Емилија Чолаковић,
дипл.инж.архитектуре
39
5.   Слободан Костадиновић,
дипл.демограф
37
6.   Милена Вукајловић
35
7.   Миодраг Грбић, предлог бр.1
пензионер
15
8.   Миодраг Грбић, предлог бр.2
пензионер
11
9.   Миодраг Грбић, предлог бр.3
пензионер
10