Туризам је привредна грана која доживљава глобалну експанзију и која је главни чинилац привредног раста свих земаља. Приход остварен од домаћих и страних туриста у нашој земљи, у значајном је порасту и представља огроман потенцијал који поред пољопривреде представља главни стуб развоја Србије. То је утврђено и Стратегијом развоја туризма Републике Србије од 2016. до 2025. године коју је усвојила Влада РС новембра 2016. године.

Општина Блаце препознала је значај развоја туризма на подручју општине Блаце, па је Oдлуком Скупштине општине Блаце број I-332-2123/16, од 16.12.2016. године, основала јавну установу, Туристичку организацију Блаце, ради вршења послова унапређења и промоције туризма, развоја, очувања и заштите туристичких вредности на територији општине Блаце и других послова промотивних делатности утврђених Законом о туризму, Одлуком о оснивању Туристичке организације, Статутом и другим прописима којима се регулише ова област.

Скраћени назив установе је ТО Блаце и регистрован је у складу са законом.

Потенцијал у области туризма, као значајне привредне гране којим располаже општина Блаце, чине бројне манифестације, културно-историјско наслеђе, природни феномени и лепоте, очувана традиција, здрава животна средина, села, здрава храна, ракија, вино…

Уз препознатљиво гостопримство домаћина наших крајева, овакви садржаји су управо оно што привлачи посетиоце из великих урбаних средина у потрази за одмором од градске буке и гужве.

Туристичка организација Блаце је ту да на најлепши начин исприча причу о Блацу, о шљиви, ракији, вину, Гвозденом пуку, мастодону, „свецу“ у пању, легенди о Лазаревом благу, Турском језеру, моштима Светог Ђорђа, о песнику боему…

Ту смо да откријемо тајне фантастичних прича, места и догађаја из наше општине и да то благо представимо свима вама.