Сточарско и воћарско сеоско насеље разбијеног типа, у изворишту Музаћке реке, леве притоке Топлице, на падинама Toпa (901 м) и Карауле (Црна чука – 1062 м), Музаћког брда (590 м), Музаћког брега (782 м) и Велике Каљаје (792 м), 11 км југозападно од Блаца.

Музаће се налази на тромеђи општина Блаце, Куршумлија и Брус. Са куршумлијским селом Сагоњево граничи се у дужини од 3,5 км а са бруским Батотем и Жуњем граница износи око 5 км. Површина атара износи 1,282 хектара. Насеља се простиру у висинском појасу 535-820 метара. Физиономски спаја осам међусобно одвојених (1-2 км) делова: Церовицу, Николиће, Танасковиће, Јаргиће, Трошиће, Тришиће, Кариће и Тошиће. Заселак Церовица заузима око 60% укупне површине села. Убраја се у стара српска насеља. Прошлост села везује се за оближњу средњовековну утврду (на месту Каљаја) у народу познату под именом Јеринин Град. У засеоку Церовица налазе се црквишта Светог Пантелејмона и Благе Mape.

Пећина у селу Музаћу

Поред Срба староседелаца, током XIX века насељава се исламско становништво (турско и албанско), које се пo ослобођењу од Турака, у периоду 1878-1918. године иселило у насеља слива Лаба и Ситнице, a после Првог светског рата и у Турску. Становништво je српско (слави Св. Јована, Св. Враче, Св. Аранђела, Cв. Николу, Cв. Луку, Ђурђевдан и др; сеоска слава Мали Спасовдан), староседелачко (некадашње чифчијске породице) и досељено крајем XIX века из Куршумлије, Херцеговине (Требиње), са Копаоника и Косова. У селу се налази православна црква Св. Илије, недавно комплетно обновљена. Струју добија 1964-1965, а Церовица тек 1983, телефонске везе 1985, a водом ce снабдева преко гравитационих водовода и из бунара. Има четвороразредну основну школу (1935).

У атару засеока Церовица налази се и Вукојева воденица у којој је убијен Коста Војиновић, један од вођа Топличког устанка.

У селу Музаће налази се необична пећина, глатких зидова и ходника квадратног облика. Мештани приповедају различите приче о настанку ове пећине, а праву истину о њеном пореклу откриће стручњаци које ће локална самоуправа у том циљу ангажовати.

Cerovica Ostaci Hrama 01
Cerovica Ostaci Hrama 01
Muzace 01
Muzace 03
Muzace 04
Muzace 05
Muzace 06
Muzace 07
Muzace 08
Muzace Pecina
Muzace Pecina 01
Muzace Pecina 03