Датум Документ
23.07.2018. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда – Услуга организавања концерта забавне музике – музичке групе Амадеус Бенд
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
23.07.2018. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда – Услуга организавања концерта забавне музике – музичке групе Ван Гог
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
09.07.2018. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда – Набавка услуге организавања концерта народне музике – музичког уметника Аце Лукаса
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
09.07.2018. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда – Набавка услуге организавања концерта народне музике – музичке групе Дејан Петровић Биг Бенд
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору
09.07.2018. Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда – Набавка услуге организавања концерта народне музике – музичког уметника Гоца Тржан
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору